3 kąpieliska w Szczecinku w sezonie 2017

Urząd Miasta informuje, że w wyniku wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta w sprawie „ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek na 2017 rok” na okres 21 dni (tj. od dnia 01.03.2017 r. do 22.03.2017 r.) nie wpłynęły…