3 kąpieliska w Szczecinku w sezonie 2017

3 kąpieliska w Szczecinku w sezonie 2017

Urząd Miasta informuje, że w wyniku wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta w sprawie „ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek na 2017 rok” na okres 21 dni (tj. od dnia 01.03.2017 r. do 22.03.2017 r.) nie wpłynęły żadne uwagi lub propozycje jej zmiany.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem ustala się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w sezonie kąpielowym w 2017 roku:
1)    kąpielisko nr 1 –  nad jez. Trzesiecko przy ul. Mickiewicza „plaża miejska”,
2)    kąpielisko nr 2 – nad jez. Trzesiecko przy ul. Kilińskiego „plaża wojskowa
3)    kąpielisko nr 3 – nad jez. Trzesiecko przy terenie zwanym potocznie „Mysia Wyspa”

Sezon kąpielowy na terenie Miasta Szczecinek trwał będzie od 15.06.2017 r.  do 31.08.2017 r.

Źródło: UM Szczecinek