300 tys. zł. dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne ze wsparciem marszałka – dofinansowanie na sprzęt ratujący życie.  Doposażenie jednostek OSP w Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne, urządzenia GPS, ale i niezbędny sprzęt potrzebny w codziennej pracy to szczególnie ważne zadania, na które Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły pozyskać…