Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie na patent sternika motorowodnego.

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie na patent sternika motorowodnego.

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie na patent sternika motorowodnego
TERMIN KURSU: 3 – 5 maja 2019 r.

Kurs obejmuje:
– wykłady prowadzone przez instruktorów motorowodnych PZMWiNW
– zajęcia praktyczne na łodzi typu RIB prowadzone przez instruktorów motorowodnych PZMWiNW
– książkę „Vademecum motorowodne”

Wymagania do uzyskania patentu sternika motorowodnego:
– ukończony 14 rok życia
– zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia sternika motorowodnego:
– prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
– prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

KOSZT: 650,00 zł brutto
Dodatkowe opłaty:
– opłata egzaminacyjna – 250,00 zł brutto
– koszt wydania patentu – 50,00 zł brutto

Zapisy: Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Piłsudskiego 3, Szczecinek – sekretariat@szlot.pl, +48 731 989 498 lub tel.: +48 94 37 434 03

Zapraszamy!

inf., zdj. SZLOT