Lubisz fotografować? Weź udział w konkursie „Szczecinek w moim obiektywie”.

Lubisz fotografować? Weź udział w konkursie „Szczecinek w moim obiektywie”.

SAPiK i Klub Fotograficzny LUMINIS w Szczecinku ogłaszają konkurs fotograficzny „Szczecinek w moim obiektywie”. Tegoroczna edycja konkursu odbywać się będzie 27.10.2018r. w sprawdzonej, atrakcyjnej formule, polegającej na tym, że konkurs jest rozgrywany w ciągu jednego popołudnia, łącznie z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród. Temat konkursu zostanie podany uczestnikom bezpośrednio przed rozpoczęciem i będzie mógł być realizowany na terenie miasta Szczecinek. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Zapraszamy do udziału w fantastyczne przygodzie fotograficznej.

Regulamin konkursu fotograficznego

„Szczecinek w moim obiektywie”.

 1. Organizatorem Konkursu jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku oraz Klub Fotograficzny LUMINIS.

 2. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny.

 3. Konkurs odbędzie się 27.10.2018r. Rozpocznie się o godz.12.00, w holu kina „Wolność” zbiórką uczestników, a zakończy o godz. 18.00 ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród zwycięzcom.

 4. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywać się będzie bezpośrednio w dniu imprezy, poprzez zapisanie się na „Liście uczestników”.

 5. Temat konkursu zostanie podany uczestnikom w dniu konkursu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

 6. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prace wykonane w dniu 27.10.2018r. w godzinach trwania konkursu, nie później jak do 17.00, wykonane na terenie miasta Szczecinek i będące oryginalnymi pracami autora.

 7. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia postanowień Regulaminu lub narusza obowiązujące prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

 9. Fotografie mogą być edytowane elektronicznie. Niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek formy fotomontażu.

 10. Każdy autor ma prawo zgłosić trzy fotografie w dowolny sposób interpretujące temat konkursu. Prace winny być w formie plików JPEG kolorowych, bądź czarno-białych o wymiarach nie mniejszych niż 2000 pix na krótszym boku. Plik musi zawierać tytuł i imię i nazwisko autora.

 11. O sposobie dostarczenia plików uczestnicy zostaną poinformowani bezpośrednio w dniu rozpoczęcia konkursu.

 12. Wszystkie prace zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury.

 13. W przypadku zgłoszenia przez jednego autora więcej niż trzy zdjęcia, jury nie będzie oceniało żadnego ze zdjęć.

 14. W przypadku zgłoszenia się poniżej dziesięciu uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy.

 15. Jury przyzna zwycięzcy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Będą to nagrody pieniężne w wysokości, odpowiednio:

I miejsce – 500 zł,

II miejsce – 300 zł,

III miejsce – 200 zł.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w ewentualnej wystawie pokonkursowej jak i materiałach promocyjnych konkursu i działalności SAPiK.

 2. Nadesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.

 3. Werdykt jury jest ostateczny.

 4. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Robert Antosz, tel. 506 198 526

inf., zdj. SAPiK