Zaproszenie na kurs na patent sternika motorowodnego

Zaproszenie na kurs na patent sternika motorowodnego

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna w dniach od 31 sierpnia do 2 września2018 zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie na patent sternika motorowodnego. Cena kursu zawiera: wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez licencjonowanych instruktorów Polskiego Związku Motorowodnego i Nart Wodnych oraz książkę „Vademecum motorowodne”. Wymaganie jakie należy spełniać aby uzyskać paten sternika motorowodnego to: ukończone 14 lat i pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna oraz zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego. Uprawnienia po ukończeniu kursu: prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych; prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po wewnętrznych wodach morskich oraz pozostałych morskich wodach w strefie 2Mm od brzegu, w porze dziennej. Cena kursu: 650,00 zł plus opłata egzaminacyjna w wysokości 250,00 zł oraz koszt wydania patentu 50,00 zł.

Zapisy:
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
Ul. Piłsudskiego 3, Szczecinek
e-mail: sekretariat@szlot.pl
tel. +48 94 37 434 03
tel. +48 536 924 998