Atrakcyjny i nowoczesny Park im. T. Kościuszki w Koszalinie? Tak, już w październiku

Atrakcyjny i nowoczesny Park im. T. Kościuszki w Koszalinie? Tak, już w październiku

Park im. Tadeusza Kościuszki ma niebawem stać się kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym sercem Koszalina. Inwestycji w ochronę bioróżnorodności sprzyja lokalizacja w samym centrum miasta oraz bliskie sąsiedztwo Biblioteki Publicznej. Na zaplanowane zmiany Urząd Marszałkowski przeznaczy z unijnych funduszy 4 mln zł. Umowę wsparcia podpiszą w piątek, 30 marca 2018 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz prezydent Piotr Jedliński.
Przedsięwzięcie uwzględnia przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturalnego oraz ochronę zasobów przyrodniczych. Pomoże także rozwinąć miasto pod względem atrakcyjności turystycznej. Aby park stał się prawdziwą wizytówką Koszalina wymienione zostaną nawierzchnie alejek parkowych, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, jak i przybędzie elementów małej architektury. Powstaną siedziska tarasowe, plac będący kącikiem plenerowej czytelni oraz „Plac Pamięci”. Przebudowie ulegnie także oświetlenie, a całość uzupełni rekultywacja zieleni np. trawników oraz nowe nasadzenia. Koszt działań koszaliński samorząd miejski oszacował na 5,4 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczy na inwestycję 4 mln zł.
Rewitalizacja zakończy się do października br. Dzięki modernizacji w parku stworzona będzie ścieżka edukacji przyrodniczej, adresowana m.in. do uczniów i przedszkolaków, którzy w ramach lekcji biologii na żywo zapoznają się z bioróżnorodnością miejsca. Trasa oznakowana zostanie przez specjalnie umieszczone kolorowe kamienie. Po szlaku poruszać się będzie można z pomocą audioprzewodników lub z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.
Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.3 „Ochrona bioróżnorodności biologicznej”.
Zdjęcie poglądowe.

inf. Urząd Marszałkowski w Szczecinie