Pokaz Taekwon-Do ITF w ZS w Podczelu

Pokaz Taekwon-Do ITF w ZS w Podczelu

Dnia 1 marca 2017 r. na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Podczelu zorganizowano efektowny pokaz Taekwon-Do ITF. Pokaz był prowadzony przez instruktora Marka Rymackiego IV Dan z nowo utworzonej szkoły Taekwon-Do ITF „HosinSul”. W pokazie brali udział młodzi adepci sztuki walki z sekcji „Hwa-Rang” Dawida Świtonia (III Dan) w Drzonowie i sekcji „Jul-Dong” Mirosława Pękula (V Dan) w Kołobrzegu.

Uczniowie Zespołu Szkół dowiedzieli się, że Taekwon-do to sztuka walki wywodząca się z Korei, a słowo „Taekwondo” składa się z trzech części:

  • Tae – oznacza stopę, uderzenie stopą lub system technik wykonywanych nogą
  • kwon – oznacza pięść, uderzenie pięścią lub system technik wykonywanych pięścią
  • do – oznacza sztukę, drogę lub metodę wyrażającą osiągnięcie pewnego stanu intuicji w zachowaniu, wynikającej z doświadczenia umysłu i ciała

Ta sztuka walki pomaga w harmonijnym rozwoju ciała i ducha. Pozwala na podniesienie sprawności fizycznej oraz uczy właściwych zachowań społecznych, a 5 podstawowych zasad Taekwon-Do to grzeczność, uczciwość, odwaga, wytrwałość i samokontrola. Uczniowie podczas pokazu obejrzeli zaprezentowane przez zawodników z sekcji podstawowe ćwiczenia, układy formalne (TUL), wolną walkę, techniki samoobrony oraz technikę rozbijania desek.

Głównym celem pokazu była promocja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie uczniów do podejmowania aktywności sportowej. Uczniowie z Zespołu Szkół w Podczelu mają możliwość skorzystania w swojej szkole z treningów Taekwon-Do w każdy wtorek i piątek w godzinach od 16.00 do 17.00. Treningi prowadzi instruktor Taekwon-Do ITF Marek Rymacki IV Dan.

fot.,info: www.kolobrzeg.pl