Wałeckie Towarzystwo Sportu i Rekreacji

Wałeckie Towarzystwo Sportu i Rekreacji
ul. Budowlanych 10
78-600 Wałcz