Wałecki Klub Turystyki Rowerowej

Stowarzyszenie Wałecki Klub Turystyki Rowerowej
ul. Bydgoska 74
78-600 Wałcz