Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”
ul. Bogusława X 22
78-100 Kołobrzeg