Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Ognisko „Jantar”

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Ognisko „Jantar”
w Kołobrzegu
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg