Polskie Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki

Polskie Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki
ul. Wojska Polskiego 29/3
78-600 Wałcz