Uczniowski Klub Sportowy „Nelson”

Uczniowski Klub Sportowy „Nelson” przy SP 11 w Koszalinie
ul. Buczka 19
75-303 Koszalin