Uczniowski Klub Sportowy „ABC”

Uczniowski Klub Sportowy „ABC” przy SP 5 w Koszalinie
ul. Franciszkańska 102
75-255 Koszalin