Koszalińskie Stowarzyszenie „BAŁTYK-OLD BOYS”

Koszalińskie Stowarzyszenie „BAŁTYK-OLD BOYS”
ul. Juliana Fałata 34
75-434 Koszalin