Wszystkie Informacje

UKS Victoria

Uczniowski Klub Sportowy Victoria działa od roku 2012. Jest to klub integracyjny, zrzeszający dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo oraz dzieci i młodzież zdrową. W klubie działają sekcje: – fitness  – instruktor Katarzyna Wilczyńska (jednocześnie Prezes klubu) – lekkoatletyka…