Rozbudowa drogi powiatowej Kołobrzeg – Grzybowo.

Rozbudowa drogi powiatowej Kołobrzeg – Grzybowo.

21.07.2020
W czwartek 16 lipca 2020 roku Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu podpisał protokół odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie”.

Jak mówi Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski – „Zarząd Dróg Powiatowych odebrał roboty drogowe wykonane na odcinku od km 0+835 do km 2+760 oznaczone jako etap II inwestycji. Obecnie na czas sezonu letniego prace drogowe na odcinku drogi Kołobrzeg – Grzybowo zostaną wstrzymane. Wykonawca ponownie na plac budowy wejdzie od 24 sierpnia 2020 roku i wykona kolejny etap inwestycji tj. odcinek drogi od km 0+000 do km 0+835. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest zakończyć prace budowlane do końca marca 2021 roku”.