W Koszalinie rusza Zachodniopomorski Program Antysmogowy

W Koszalinie rusza Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Lepsza jakość powietrza, poprawa jakości życia i zdrowia. Mieszkańcy Koszalina stają przed szansą wymiany starych kotłów w swoich domach. Na ten cel trafi ponad 681 tys. zł z Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. W poniedziałek 8 marca 2020 r. wicemarszałek Tomasz Sobieraj podpisze umowę dotacyjną z Gmina Miasto Koszalin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. Wkrótce zostaną podpisane kolejne umowy z zachodniopomorskimi samorządami.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie, po rozstrzygnięciu konkursów przez Urząd Marszałkowski, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach.

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych – wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla” powinien pozwolić na wymianę ok. 96 kotłów opalanych miałem węglowym lub ekogroszkiem na gazowe kotły kondensacyjne. Sporządzone zostaną także świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Szacuje się, że projekt pozwoli na obniżenie na roczne ograniczenie emisji CO2 o 561,222 ton równoważnika CO2 oraz spadek emisji pyłów PM10 i PM 2,5 o 0,881 Mg/rok. Wartość działań to 861 tys. zł z czego 681 tys. zł wyniesie dofinansowanie unijne. Inwestycje zostaną zrealizowane do 30 września 2022 r.

Gmina Miasto Koszalin przystępuje do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego – uroczyste podpisanie umowy z RPO WZ 2014-2020

Koszalin, Urząd Miejski, ul. Rynek Staromiejski 6-7., godzina 12

Z udziałem m.in. wicemarszałka Tomasza Sobieraja

Budżet pilotażowego Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego stanowią środki zarezerwowane w dwóch działaniach:

  • Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii. W ramach ogłoszonego naboru złożone zostały 73 wnioski aplikacyjne. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania skierowano 25 projektów na kwotę 15 197 054,00 zł.

  • Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. W ramach działania możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. W ramach ogłoszonego naboru złożone zostały 73 wnioski aplikacyjne. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania skierowano 25 projektów na kwotę 15 197 054,00 zł.

inf. Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego