Zastrzyk finansowy dla strażaków z Grzmiącej

Zastrzyk finansowy dla strażaków z Grzmiącej

02.07.2019
Kolejne środki płyną do ochotniczych straży pożarnych w regionie. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jednostka w Grzmiącej (powiat szczecinecki) kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Kwota dotacji to blisko 860 tys. zł.

Umowę dofinansowania podpisze w środę, 3 lipca 2019 r. wicemarszałek Jarosław Rzepa. Spotkanie z beneficjentem zaplanowano na godzinę 12 w Urzędzie Gminy Grzmiąca przy ul. 1 Maja 7.

Kwota wsparcia wynosi 85% wartości projektu.

Przyznane dofinansowanie to efekt rozstrzygniętego przez Urząd Marszałkowski konkursu skierowanego do drużyn strażackich. OSP z regionu pozyskały od 76,5 tys. zł do blisko 1,5 mln zł unijnego wsparcia na doposażenie swoich jednostek (działanie 3.4). Zaplanowany budżet w konkursie w wysokości ponad 11 mln zł pozwolił na przyznanie dotacji czternastu przedsięwzięciom. Dofinansowanie przeznaczane jest na zakup nowych wozów strażackich, łodzi ratunkowych czy niezbędnego wyposażenia.

Podpisanie umowy na realizację projektu
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej”
Środa, 3 lipca 2019 r., godz. 12, Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7