Uczniowski Klub Żeglarski HORYZONT

Uczniowski Klub Żeglarski HORYZONT
przy Szkole Podstawowej Nr 4
ul. Kupiecka 1
78-100 Kołobrzeg