Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.
Nowoczesny obiekt służący edukacji ekologicznej mogący również gościć uczestników różnego typu konferencji, wycieczek, czy obozów sportowych. Wyposażony w nowoczesne multimedialne sale edukacyjne, laboratorium, stołówkę i pokoje gościnne. W dużych akwariach imitujących naturalne środowisko wodne podglądnąć możemy wiele gatunków ryb występujących w naszych jeziorach.
RCEE rozpoczęło swą działalność w 2016 r. Budowa Centrum trwała prawie dwa lata. Cała inwestycja prowadzona przez Starostwo Powiatowe kosztowała niemal 8 mln zł. i możliwa była do zrealizowania przy wsparciu m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Lasom Państwowym, czy też Miastu Szczecinek.