Park miejski

Park miejski
Park powstał na zalanych niegdyś jeziornych terenach Szczecinka, rozciąga się wzdłuż jeziora Trzesiecko. Bogaty jest w cenne okazy drzew i krzewów. Wokół jeziora wiedzie oznaczony niebieski szlak rowerowy o długości 14,5 km. Najstarsza część parku znajduje się w okolicach Zamku Książąt Pomorskich.
W ostatnich latach zabytkowy park został zmodernizowany. Dobudowano również nowe elementy, takie jak: alejki pieszo-rowerowe, plac zabaw, pomosty, fontanny itp.
Park Miejski w Szczecinku został nagrodzony w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2012 roku w kategorii „Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni”. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.