Zielona siłownia przy Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Na boisku przy Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu powstała mała siłownia zewnętrzna. Zadanie pn.: „Poprawa stanu bazy sportowej poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu przy ul. Południowej 10a” zostało…