Pirania II Smażalnia Ryb

Smażalnia Ryb Pirania II Rodziewiczówny 3ab 19 78-100 Kołobrzeg Czynne: w sezonie 10:00 – 23:00 poza sezonem 10:00 – 19:00