W Kołobrzegu powstaje nowa sala gimnastyczna

W Kołobrzegu powstaje nowa sala gimnastyczna
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu doczeka się w pełni wyposażonej sali gimnastycznej uwzględniającej potrzeby uczniów z niepełnosprawnością. Miasto otrzyma na ten cel ponad 1,7 mln zł dofinansowania ze środków PFRON, będących w dyspozycji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W piątek, 9 kwietnia została zawarta umowa dotacyjna. Podpis na dokumentach złożyły: Anna Bańkowska, członek Zarządu Województwa oraz Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.

Gmina Miasto Kołobrzeg dzięki przyznanej dotacji rozbuduje istniejący budynku SP nr 5 przy ul. przy ul. Arciszewskiego 20. Przeznaczy na ten cel m.in. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– W tym roku na dofinansowanie prac budowlanych ze środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka, przeznaczamy kwotę ponad 2 mln zł. Z pomocy skorzystają trzy samorządy, w tym Gmina Miasto Kołobrzeg. Dziś podpisujemy umowę na dofinansowanie bardzo ważnej inwestycji, która zapewni dzieciom i młodzieży dostęp do odpowiednio wyposażonej infrastruktury. To też  inwestycja w zdrowie naszych młodych mieszkańców. Sala będzie dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Odbywać się w niej będą zajęcia rehabilitacyjne – mówi Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. 
 
 
Zakończenie  budowy  nowej  sali gimnastycznej  zaplanowano  na koniec  sierpnia  przyszłego  roku. W efekcie uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnej sali  gimnastycznej dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Wyposażenie w nowym obiekcie ma pozwolić na prowadzenie rehabilitacji ruchowej czy gimnastyki kompensacyjnej. Realizowane też będą indywidualne formy rehabilitacji dedykowanej uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Cała inwestycja kosztować będzie ponad 3,8 mln złotych, z czego ponad 1,7 mln złotych stanowi dofinansowane ze środków  PFRON, będących w dyspozycji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W tym roku z dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji skorzystają też dwa inne samorządy. To: Gmina Gryfino (m.in. budowa zadaszenia przed budynkiem ŚDS przy ul. Sprzymierzonych) i Powiat Szczecinecki (montaż windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Szpitalnej 5).

inf. wzp.pl
zdj. AktywnePomorze24