Nowa infrastruktura rowerowa w gminie Białogard

Nowa infrastruktura rowerowa w gminie Białogard

Nowa infrastruktura rowerowa w gminie Białogard. Powstanie dzięki funduszom unijnym. Połączy 4 miejscowości w gminie Białogard i liczyć będzie ponad 7 km. Mowa o nowej drodze rowerowej, która przebiegnie po nasypie dawnej kolei wąskotorowej. Do inwestycji dla cyklistów dołoży Regionalny Program Operacyjny. 

Nowa droga rowerowa połączy Nasutowo, Kamosowo, Łęczno i Białogard. Na jej trasie przewidziano trzy miejsca postojowe wyposażone w stojaki oraz ławki. Nowoczesna infrastruktura ma docelowo doprowadzić do zmniejszenia ruchu samochodowego oraz zachęcić mieszkańców do korzystania z alternatywnych, a przede wszystkim bardziej przyjaznych środowisku form transportu. Koszt inwestycji wyniesie 4,1 mln zł, z czego 3,2 mln zł przeznaczy z unijnej dotacji Urząd Marszałkowski. Prace przy projekcie związanym z budową trasy władze gminy Białogard zaplanowały od połowy br. Inwestycja ma być zrealizowana nie później niż do grudnia 2021 roku. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia 2 osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

inf. UM Szczecin