Środki dla samorządów ziemi szczecineckiej. Pomogą w modernizacji infrastruktury sportowej

Środki dla samorządów ziemi szczecineckiej. Pomogą w modernizacji infrastruktury sportowej

10.07.2019
Dobra infrastruktura sportowa zachęca mieszkańców, w tym dzieci i młodzież do większej aktywności ruchowej. Pozwala także na osiąganie lepszych wyników. Doskonale wiedzą o tym samorządy ziemi szczecineckiej, dlatego sięgnęły po fundusze Urzędu Marszałkowskiego na tegoroczną modernizację swoich obiektów. Część umów przyznających wsparcie zostanie podpisana w czwartek, 11 lipca 2019 roku w Szczecinku. Władze samorządu województwa reprezentować będzie Stanisław Wziątek.

Miasto Szczecinek, Gmina Barwice czy Gmina Borne Sulinowo – tylko te 3 lokalne samorządy otrzymają prawie 60 tys. zł. Będą one kolejnymi beneficjentami, którzy parafują umowy przewidujące w 2019 roku marszałkowskie wsparcie na poprawę bazy sportowej na swoim terenie. Na ten cel Urząd Marszałkowski zaplanował w bieżącym roku 1 350 000 zł. Wielkość dofinansowania wyniesie od 4,6 do 18,5 tys. zł. Środki trafią w sumie do 81 gmin i powiatów. Remonty, modernizacje i doposażenia obejmą m.in. hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, boiska piłkarskie, zaplecza sanitarno-socjalne, baseny czy obiekty lekkoatletyczne. Każdy samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu, a przyznana dotacja musi być wykorzystana do końca bieżącego roku.

Czwartek, 11 lipca 2019 r., godz. 11, Szczecinek, Urząd Miasta, pl. Wolności 13
1/ Miasto Szczecinek – „Zakup i montaż elementów wakeparku na wyciągu do nart wodnych w Szczecinku” – koszt całkowity: 95 tys. zł, wsparcie: 18,5 tys. zł,
2/ Gmina Barwice – „Poprawa infrastruktury w gminie Barwice – wymiana oświetlenia w hali sportowej w Barwicach” – koszt całkowity: 40 tys. zł, wsparcie: 18,5 tys. zł,
3/ Gmina Borne Sulinowo – „Modernizacja boiska sportowego w Łubowie” – koszt całkowity: 40 tys. zł, wsparcie: 18,5 tys. zł.

Ponadto z tej części regionu na liście wsparcia Marszałka Województwa znalazły się także: Gmina Szczecinek, Gmina Grzmiąca i Powiat Szczecinecki. Gmina Szczecinek zamierza przeprowadzić wartą 40 tys. zł modernizację boisk piłkarskich w Turowie i Gwdzie Wielkiej, Gmina Grzmiąca za 17 tys. zł planuje remont szatni na boisku sportowym w Grzmiącej, a Powiat Szczecinecki chce za 40 tys. zł. zakupić łodzie żaglowe typu Laser-Pico do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. Gmina Szczecinek i Powiat Szczecinecki otrzymają z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie po 18,5 tys. zł, a Gmina Grzmiąca 7,8 tys. zł. Porozumienia z wymienionymi samorządami parafowane będą w innej formie (korespondencyjnie) lub w innym terminie.

„Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2002, 2005-2008 oraz ponownie od 2014 roku, po zakończeniu programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wsparcie w ramach wszystkich poprzednich edycji Programu wyniosło prawie 5,5 mln zł. Umożliwiło ono realizację blisko 400 różnych inwestycji poprawiających stan bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie.

inf. Urząd Marszałkowski