Zaproszenie do Czarnoboru k/Szczecinka na IV Bieg Bociana

Zaproszenie do Czarnoboru k/Szczecinka na IV Bieg Bociana

W sobotę 8 czerwca w Nadleśnictwie Czarnobór o godzinie 10.00 rozpocznie się IV Bieg Bociana. Dla miłośników biegania oraz nordic walking przygotowano trasę wiodącą szlakiem pośród lasów Nadleśnictwa Czarnobór oraz wokół jeziora Leśnego. Dystans biegów to 5 i 10 km oraz 5 km w przypadku Nordic Walking. Na każdego uczestnika zmagań czekają pamiątkowe medale, gorący posiłek regeneracyjny oraz losowanie atrakcyjnych nagród ufundowanych przez licznych sponsorów.

Organizatorami imprezy są Nadleśnictwo Czarnobór oraz Team Biegowy Szczecinek.

Polub naszą stronę na Facebooku
i dołącz do wciąż rosnącego grona czytelników na Pomorzu!

Termin i miejsce:
– Rozpoczęcie imprezy godzina 10.00 w dniu 08.06.2019 r.
– Marsz Nordic Walking start 11:00
– Biegi start godzina: 12:00.
– Nadleśnictwo Czarnobór, ul. Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek.

REGULAMIN  „IV Bieg Bociana” w Nadleśnictwie Czarnobór
Cel zawodów:
 popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia,
 promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody,
 umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 promocja walorów turystycznych i zaplecza edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór.
Organizator:
 Nadleśnictwo Czarnobór, ul. Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek.
Partnerzy:
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku,
 Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek,
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
 Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
 Straż Miejska w Szczecinku,
 Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED.
Termin i miejsce:
 Rozpoczęcie imprezy godzina 10:00 w dniu 08.06.2019 r.
 Marsz Nordic Walking start godzina 11:00.
 Biegi start godzina: 12:00.
 Miejsce – siedziba Nadleśnictwa Czarnobór.
Zasady uczestnictwa:
W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).
Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.
Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.
Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:
W dniu zawodów, tj. w sobotę 08.06.2019 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się w obiekcie edukacyjnym tzw.: „Romanówce” przy biurze Nadleśnictwa Czarnobór, przy ul. Czarnobór 1 w Szczecinku.
Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:
 Nordic Walking – od 10:00 do 11:00,
 Biegi – od 10:00 do 11:30.
Zgłoszenia:
 Rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line (udział w biegu i rejestracja są bezpłatne).
 Zapisy na stronie: www.herkules.org.pl
 Rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 31.05.2019 r. lub po wyczerpaniu limitu uczestników.
 Podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy.
 Limit uczestników:
• łącznie 200 osób dla obu dystansów biegów i Nordic Walking,
 UWAGA: nie będzie możliwości rejestracji zawodników po wyznaczonym terminie
i w dniu biegu!
Trasa:
 trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową, częściowo przebiega drogą asfaltową,
 dystans biegów: 5 km oraz 10 km,
 dystans Nordic Walking 5 km,
 dokonywany będzie pomiar czasu,
 w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
 punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie,
 punkt medyczny będzie znajdował się na starcie /mecie biegu.
Kategorie:
Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii:
 OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
 OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 10 km,
 OPEN mężczyźni i OPEN kobiety Nordic Walking na dystansie 5 km,
 Służba Więzienna – prosimy przy zgłoszeniu podać nazwę jednostki.
Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.
Nagrody:
Nagrody zostały ufundowane przez Organizatora, Partnerów oraz Sponsorów. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.
Zasady finansowania:
 udział w biegu jest bezpłatny,
 koszty organizacji pokrywa organizator.
Postanowienia końcowe:
 zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
 organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu,
 każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
• publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 toalety dla uczestników biegu znajdują się w obiekcie edukacyjnym nadleśnictwa,
 wszelkie uwagi należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres maciej.wiorek@szczecinek.lasy.gov.pl lub tel. 503 548 896,
 parking dla zawodników zostanie wyznaczony (odległość – 300 metrów od startu),
 interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.