Zaproszenie na V Letni Bieg Hamera

Zaproszenie na V Letni Bieg Hamera

14 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w Miastku w województwie pomorskim odbędzie się V Letni Bieg Hamera organizowany przez Miasteckie Towarzystwo Sportowe HAMER. Bieg, którego start i meta znajdują się przy ul. Gen. Maczka odbędzie się na dystansie 10 km i będzie składać się z 3 pętli prowadzących przez ulice miasta. W pakiecie startowym uczestnicy imprezy otrzymają numer startowy, chip do pomiaru czasu w numerze startowym, pamiątkowy gadżet biegowy, napoje (woda) na trasie i mecie biegu,  posiłek regeneracyjny na mecie, pamiątkowy medal na mecie, pomiar czasu oraz możliwość uzyskania wyniku w formie SMS.
Zapisów można dokonywać pod adresem:
https://dostartu.pl/v-letni-bieg-hamera-v3345.pl.html?fbclid=IwAR3BptPM53_fzWvvIto-waEYF2C_DFP3_r6JqkNTcOdrGPXx_QX3qWYZY0o

Uwaga od organizatora:
OPŁATA STARTOWA
a) 35 zł, wpłaty dokonane do dnia 31 maja 2019
b) 40 zł, wpłaty dokonywane w okresie 01. – 30 czerwca 2019 na konto wskazane na formularzu zgłoszeniowym lub zgodnie z wytycznymi firmy Dom-tel;
c) lub 45 zł po 30 czerwca na wskazane konto lub gotówką w dniu zawodów.