Zostań Ratownikiem Wodnym! Rusza szkolenie w Szczecinku.

Zostań Ratownikiem Wodnym! Rusza szkolenie w Szczecinku.

Zostań Ratownikiem Wodnym! Podejmij pracę Ratownika Wodnego już w te wakacje !

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Szczecinku organizuje szkolenie na Ratownika Wodnego.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 kwietnia 2019r o godz. 17.30 w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2.  Na spotkaniu dowiesz się jak zostać ratownikiem wodnym i jakie możliwości daje przynależność do WOPR

Szkolenie trwa 68 godziny i jest prowadzone w 3 modułach:
I Moduł – kompetencje „Młodszy Ratownik WOPR” (18 godz.),
II Moduł – kompetencje „Ratownik WOPR” (18 godz.),
III Moduł – kompetencje „Ratownik Wodny” (32 godz.).

Szkolenie prowadzone będzie w Szczecinku w terminie od 17 maja 2019 do 12 czerwca 2019 r.

Zajęcia prowadzone będą:
I moduł – odbędzie się od 17 do 19 maja. Minimalny wiek ukończone 12 lat. Szkolenia obejmuje wiedzę i umiejętności na poziomie Młodszy Ratownik WOPR (18 godz. szkolenia na pływalni Aqua–Tur Sp. z o. o.),
II moduł – realizowany będzie w dniach 24 – 26 maja i obejmuje wiedzę i umiejętności na poziomie Ratownika WOPR (18 godz. na pływalni Aqua –Tur Sp. Z o.o. i na sali ćwiczeń),
III moduł – odbędzie się w terminie 7 – 12 czerwca (32 godz. na basenie Aqua – Tur, na wodach otwartych i na sali wykładowej CEEiRJ),

Szkolenie Ratowników Wodnych zakończone zostanie egzaminem państwowym. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego wydane zostaje zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu na Ratownika Wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747 )

Całkowity koszt szkolenia to 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) i obejmuje ubezpieczenie od NNW, wejście na pływalnię Aqua-Tur Sp.z o.o. w Szczecinku, uczestnictwo w szkoleniu, zapewnienie materiałów szkoleniowych i wydanie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu (legitymacja WOPR, zaświadczenie Ratownik wodny MSW)

Ukończenie szkolenia Ratownika Wodnego, posiadanie ważnego zaświadczenia KPP i dodatkowych uprawnień przydatnych w ratownictwie, uprawnia do samodzielnej pracy na: pływalniach, parkach wodnych i kąpieliskach.

Na początku maja WOPR Szczecinek będzie organizatorem szkolenia ratowniczego z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 2 – 12.05.2019r.

Zapisy i informacje:

Telefonicznie – 783 008 088, e-mail: wopr.szczecinek@interia.pl

Chcesz porozmawiać w sprawie szkoleń napisz do nas na FB: WOPR powiatu szczecineckiego, e-mail lub zadzwoń

inf. Zachodniopomorskie WOPR