Te atrakcje przyciągną turystów. Pomorze Zachodnie na styku kultury, historii i tradycji

Te atrakcje przyciągną turystów. Pomorze Zachodnie na styku kultury, historii i tradycji

Drugi etap rekonstrukcji średniowiecznego grodu w Moryniu, budowa parku etnograficznego w Niechorzu, a także rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim – to kolejne inwestycje w zakresie odtwórstwa kulturowo-historycznego, dzięki którym Pomorze Zachodnie stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne turystycznie. Inwestycjom pomogą władze samorządu województwa, które przeznaczyły na ten cel prawie 10 mln zł.

Teraz przed beneficjentami aktualizacja dokumentacji i procedura podpisania umów. Trafi do nich prawie
10 mln zł. To o ponad 2 mln zł więcej niż zakładała pierwotna alokacja. Środki przeznaczone będą – zgodnie z zapisami regulaminu konkursu 4.9 RPO WZ 2014-20220 „Rozwój zasobów endogenicznych” – na rekonstrukcję miejsca, a także przystosowanie przestrzeni do celów wystawienniczych i kulturalno-edukacyjno-turystycznych. O fundusze aplikować mogły lokalne samorządy czy organizacje pozarządowe. Postępowanie prowadzone było od kwietnia do lipca br., a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 30 listopada.

Wsparcie otrzymali Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego na utworzenie parku etnograficznego
w Niechorzu, Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju „Collegium” na drugi etap rekonstrukcji grodu średniowiecznego w Moryniu oraz Gmina Kamień Pomorski na rekonstrukcje wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim.

Pomorze Zachodnie to region bardzo zróżnicowany kulturowo i historycznie. Dzięki takim konkursom odnajdujemy w regionie kolejne architektoniczne perełki, stwarzamy szansę na powstanie nowych atrakcji dla mieszkańców oraz turystów, którzy szukają w naszym województwie dodatkowych wrażeń – zaznacza zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

To kolejne eurofundusze przeznaczone na tzw. odtwórstwo kulturowo-historyczne, jakie trafiły do beneficjentów w perspektywie 2014-2020. We wcześniejszym naborze wniosków na działania w tym zakresie Urząd Marszałkowski przeznaczył prawie 12 mln zł. Po dofinansowanie sięgnęło 6 beneficjentów, np. Stowarzyszenie Słowian i Wikingów Jomsborg Vineta na rozbudowę skansenu w Wolinie czy Gmina Miasto Koszalin na rekonstrukcję zagrody jamneńskiej z XIX wieku.

inf. UM Szczecin