Kajakowa mapa Pomorza Zachodniego coraz atrakcyjniejsza. W planach kolejne inwestycje

Kajakowa mapa Pomorza Zachodniego coraz atrakcyjniejsza. W planach kolejne inwestycje

Po miłośnikach wycieczek rowerowych czy wypraw żeglarskich czas na kontynuację inwestycji dla kajakarzy. Jak przystało na region z wodą związany, władze samorządu województwa przeznaczyły kolejne unijne fundusze na zmiany w infrastrukturze tego typu. To prawie 14 mln zł, z których skorzysta kolejnych trzech beneficjentów.

Rzeki: Odra, Ina, Parsęta czy Drawa, ale także zachodniopomorskie jeziora to doskonałe miejsca do uprawiania aktywnej turystyki wodnej. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na mapie Pomorza Zachodniego przybędzie niebawem kolejnych przestrzeni przeznaczonych dla miłośników kajaków. W ramach tzw. Papieskiego Szlaku Kajakowego, w dorzeczu Parsęty, na Wieprzy
i Grabowej oraz na Drawie, pojawią się nowe bądź zmodernizowane przystanie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową. To efekt rozstrzygniętego konkursu w działaniu 4.9 RPO WZ 2014-2020 „Rozwój zasobów endogenicznych”. Wsparcie trafi do kolejnych 3 beneficjentów: Gminy Sławno, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy. Otrzymają oni pomoc unijną w wysokości prawie 14 mln zł. Inwestycje zaplanowano na lata 2019-2021.

Szukamy różnych sposób, aby turyści powracali na Pomorze Zachodnie. Jak pokazują statystyki, chętnych do kolejnych odwiedzin naszego województwa nie brakuje. Jedną z propozycji poszerzających regionalną ofertę na aktywny odpoczynek jest – po żeglarskiej i rowerowej – turystyka kajakowa. Nie brakuje nam przecież akwenów, które się do tego idealnie nadają, a także pozwalają poznać bogactwo oraz różnorodność zachodniopomorskiej natury – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W konkursie dofinansowane zostały projekty obejmujące prace na rzecz budowy, rozbudowy bądź modernizacji śródlądowej infrastruktury kajakowej. O środki mogły wnioskować samorządy, organizacje pozarządowe lub partnerstwa tych podmiotów. Fundusze mogły być przeznaczone na prace obejmujące np. powstanie zejść do wody, sanitariatów, pół biwakowych, zaplecza socjalnego, małej infrastruktury, oznakowania szlaku czy punktów przesiadkowych w połączeniu z trasami rowerowymi. Nabór wniosków trwał od kwietnia do lipca br. Rozstrzygnięcie nastąpiło 30 listopada 2018 roku. Pula środków w postepowaniu, która początkowo wynosiła 7,5 mln zł , została zwiększono do prawie 14 mln zł.

To kolejne eurofundusze przeznaczone na powstanie nowoczesnej infrastruktury kajakowej, jakie trafiły do beneficjentów w perspektywie 2014-2020. We wcześniejszym naborze wniosków na działania w tym zakresie Urząd Marszałkowski przeznaczył ponad 2 mln zł. Po dofinansowanie sięgnęło 5 beneficjentów,
np. Gmina Kołbaskowo czy Gmina Świeszyno. Pierwsza podniosła do standardów europejskich warunki na przystani w Siadle Dolnym, druga zmodernizowała infrastrukturę szlakiem elektrowni wodnych.

Poniżej zestawienie podmiotów wybranych do dofinansowania:

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Wartość dofinansowania Planowany okres realizacji
1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty 5 525 017,52 4 696 264,84 III 2019 – XII 2021
2. Gmina Sławno Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej 2 224 942,64 1 822 379,29 IV 2020 – XII 2020
3. Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu 9 088 187,03 7 148 528,94 I 2019 – XII 2020

inf. UM Szczecin