W Stargardzie powstanie Centrum Nauki i przybędzie tras rowerowych

W Stargardzie powstanie Centrum Nauki i przybędzie tras rowerowych

Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie będzie miejscem pobudzającym ciekawość i zachęcającym do zgłębiania wiedzy. Właśnie tam lokalna młodzież odkryje tajemnice świata nauk ścisłych i przyrodniczych. Marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowę wsparcia Stargardzkiego Centrum Nauki kwotą 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Tego samego dnia środki unijne z programu regionalnego trafiły również do Gminy Stargard, która zbuduje m.in. drogę rowerową do Grzędzic.

– Zaciekawienie kulturą czy nauką, to obok sportu najlepsza droga by pokazać młodym ludziom, że świat może ich inspirować, że w życiu mogą podążać za marzeniami. To co nowe, często daje nową nadzieję i nowe szanse. Właśnie taką rolę widzimy w miejscu przy ul. Bolewsława Chrobrego 21 w Stargardzie – jednym z pięciu takich obiektów, które stworzą wojewódzką sieć centrów. – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Ten budynek ma dać mieszkańcom Stargardu i okolic nowoczesną ofertę kulturalno-edukacyjną, a realizowane w nim działania mają przyczynić się do zniwelowania części lokalnych problemów społecznych. Warta prawie 8 mln zł inwestycja Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie -Stargardzkie Centrum Nauki” otrzymała 4 mln zł wsparcia z RPO WZ 2014-2020. Projekt ma się zakończyć w 2020 r. i jest realizowany w partnerstwie STBS Sp. z o.o. (Partner Wiodący), Stargardzkiego Centrum Kultury (Partner Projektu i Operator SCN po zakończeniu realizacji projektu) i Gminy Miasto Stargard (Partner projektu).

Stargardzkie centrum będzie jednym z pięciu na Pomorzu Zachodnim, które wejdzie w skład wojewódzkiej sieci centrów. W maju 2018 roku w Stargardzie podpisano porozumienie o współpracy w tym zakresie, pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, samorządami i Morskim Centrum Nauki w Szczecinie. W sieci znajdą się także: Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu oraz Centrum Popularyzujące Naukę w Świdwinie. Instytucje będą współpracować przy tworzeniu wystaw czasowych, tworzyć wspólne projekty edukacyjne i rozwojowe, wymieniać się doświadczeniami.

– Chcemy stworzyć sieć centrów, które będą rozbudzać ciekawość świata u młodych osób i sprawią, że będą go lepiej rozumiały. Planując Regionalny Program Operacyjny w obecnej perspektywie unijnej zadbaliśmy o to, aby znalazły się środki na tego typu obiekty. To niebywale ważne, aby budować dostępność do takiej infrastruktury – mówił wówczas marszałek Olgierd Geblewicz.

Centra nauki zamierzają razem uczestniczyć w konferencjach, targach i prezentacjach gospodarczych, konsultować publikacje, współtworzyć wydawnictwa i wystawy „wędrujące”. Instytucje planują także wspólnie sięgać po środki zewnętrzne, w tym po środku unijne i pracować nad popularyzacją oferty w ramach działań transgranicznych.

Droga gminna, chodniki i ścieżka rowerowa

Warty blisko 11 mln zł projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę blisko 3 km drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w Lipniku aż za skrzyżowanie z ul. Warzywną w Grzędzicach. Prace obejmują przebudowę m.in. drogi gminnej, oraz trzech istniejących skrzyżowań na ronda. Powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa, kanalizacja deszczowa, oraz oświetlenie. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T oraz dodatkowo ułatwienie dojazdu do nowych terenów inwestycyjnych. Prace mają się zakończyć w przyszłym roku.

– To nie będzie modernizacja zwyczajne drogi, ale stworzenie bezpiecznego i komfortowego dojazdu do Grzędzic, gdzie znajduje się stacja kolejowa na planowanej linii Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. – wyjaśniał Geblewicz.

Inwestycja Gminy Stargard pn. „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” została wsparta kwotą 6,1 mln zł w ramach Działania 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014 – 2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to: nowe narzędzie służące wdrażaniu Funduszy Europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych.

inf. UM Szczecin