W ramach Szczecineckiego Weekendu Biegowego będą mogły rywalizować także dzieci i młodzież

W ramach Szczecineckiego Weekendu Biegowego będą mogły rywalizować także dzieci i młodzież

4 – 5 sierpnia odbędzie się Szczecinecki Weekend Biegowy, w ramach którego zostaną przeprowadzone biegi na 5 km, 15 km oraz 42 km. O tej imprezie biegowej pisaliśmy tutaj. Dodatkowo w rywalizacji będą mogły również sprawdzić się dzieci oraz młodzież w startach na krótszych dystansach: 200 m, 500 m, 700 m, 1000 m. Początek rywalizacji dla dzieci – 4 sierpnia od godz. 11:00 .

REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWANYCH W RAMACH SZCZECINECKIEGO WEEKENDU BIEGOWEGO
SZCZECINEK 04.08.2018r.

I. CEL: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i podnoszenia sprawności fizycznej
II. ORGANIZATOR: Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecinek
III. TERMIN: 04.08.2018r.
IV. MIEJSCE: Linia startu parkrun Szczecinek, obok bramy głównej Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Czesława Lisa, Park Miejski, ul. Piłsudskiego 3, tel. 94 37 210 91 (92), e mail: mklszczecinek@wp.pl
V. KATEGORIE, DYSTANSE, PROGRAM MINUTOWY
godz. 11:00 uroczyste otwarcie zawodów
godz. 11:05 bieg 200 m z podziałem na grupy dziewczęta i chłopcy rocznik 2010 i młodsi
godz. 11:25 bieg 500 m z podziałem na grupy dziewczęta i chłopcy rocznik 2009 do 2007
godz. 11:45 bieg 700 m z podziałem na grupy dziewczęta i chłopcy rocznik 2006 do 2005
godz. 12:05 bieg 1000 m z podziałem na grupy dziewczęta i chłopcy rocznik 2004 do 2002
Dekoracje sukcesywnie pomiędzy poszczególnymi biegami godz. 12:25 losowanie nagród wśród uczestników biegów młodzieżowych, którzy ukończyli bieg
VI. ZGŁOSZENIA Zbiórka zawodników w poszczególnych biegach 20 minut przed startem. Dopuszcza się możliwość startu dzieci i młodzieży za zgodą i odpowiedzialnością rodziców lub prawnych opiekunów. Odpowiedzialność za posiadanie badań lekarskich lub oświadczenie o zdolności dziecka do wzięcia udziału w zawodach sportowych ponosi rodzic lub opiekun prawny zgłaszanego zawodnika. Aby wziąć udział w biegach należy uzupełnić kartę startową dostępną w sekretariacie OSiR w Szczecinku lub w dniu zawodów imprezy w biurze zawodów znajdującego się na starcie. Osoby wypełniające kartę w dniu zawodów proszone są o wcześniejsze przybycie ze względów organizacyjnych. Karta startowa zostanie wydana po podpisaniu oświadczenia przez rodziców lub prawnych opiekunów o „wyrażeniu zgody na wzięcie udziału dziecka w biegach młodzieżowych”.
VII. NAGRODY Indywidualne w poszczególnych kategoriach za miejsca I – III medale oraz nagrody rzeczowe losowane.
UWAGA
Na podstawie kart startowych, spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki – prosimy o czytelne wypełnienie kart.
VIII. RÓŻNE Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy.
IX. WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR
Zapraszamy!

inf. MKL Szczecinek