Zaproszenie – VI Kołobrzeski Dogtrekking

Zaproszenie – VI Kołobrzeski Dogtrekking

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI już edycji Kołobrzeskiego Dogtrekkingu! Tym razem swoich sił spróbujemy na terenach lasów leżących w okolicy Kądzielna. Dogtrekking to bieg z psem na orientację- impreza dla każdego, kto ma ochotę wyjść na spacer z psem, pooddychać świeżym powietrzem i dodać do tego nutkę sportowej rywalizacji. Żeby wziąć udział w dogtrekkingu nie trzeba być sportowcem – wystarczą chęci, pies i wygodne obuwie sportowe. Każdy pokonuje dystans we własnym tempie. Bieg odbędzie się w pięknych okolicznościach przyrody, w gronie wspaniałych ludzi, zwolenników aktywnego spędzania czasu z psem. Gwarantujemy atmosferę zdrowej rywalizacji! Cała zabawa polega na tym, żeby odnaleźć wszystkie punkty kontrolne ukryte na trasie i z ich kompletem zgłosić się na mecie 🙂 Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze na metę!
Po skończonej trasie, ognisko dla wszystkich w nagrodę za ciężką pracę! (kiełbaski, chleb, ciasto , ciepłe napoje).
W imprezie może wziąć udział naprawdę każdy. Nie ma ograniczeń co do wielkości czy rasy psa. Udział w dogtrekkingu zapewnia świetną zabawę na świeżym powietrzu, dostarcza wielu emocji, korzystnie wpływa na kondycję fizyczną, umożliwia kontakt z przyrodą, a przede wszystkim wzmacnia więź pomiędzy człowiekiem a psem.
W tym roku podnosimy trochę poprzeczkę i wydłużamy trasy 😉 SHORT (12km) oraz LONG (18km).
Dla obu kategorii przewidziane są 3 pierwsze miejsca na podium, a każdy z uczestników otrzyma medal!
KIEDY? – 20.05.2018 (niedziela)
GDZIE ? – Kądzielno i okoliczne lasy
ILE? – trasa SHORT (12km) / trasa LONG (18km)
ZA ILE? – 20zł / osoba
DLA KOGO? – Dla każdego!
DO KIEDY? – zgłoszenia do 30 kwietnia
JAK SIĘ ZAPISAĆ? mailowo (kontakt@dogtrekking-kolobrzeg.pl)  Możesz też zgłosić się telefonicznie (Kasia 505 030 310). W obu przypadkach podaj imię i nazwisko ( kiedy biegniecie jako team, imiona i nazwiska wszystkich uczestników), imię, rasę i wiek psa, kategorię 12/18 oraz telefon kontaktowy.
REGULAMIN:
1. Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:
– ma powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat. Jeżeli pies jest starszy lub młodszy, może wystartować tylko po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie;
– prowadzony jest na smyczy lub na lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży. (kategorycznie zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej).
– posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie (do wglądu organizatorów przy stracie)
– w przypadku suk- zabrania się startu suk w ciąży, suk do 6 tyg. po porodzie.
– nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w marszu
2. Podczas przebywania na terenie imprezy, obowiązkiem właścicieli jest sprzątanie po swoich psach. Woreczki na odchody zapewnia organizator.
3. Przez cały czas trwania imprezy tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
4. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
5. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
6. W przypadku uczestnictwa z psem ze schroniska opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za psa i jego zachowanie podczas imprezy.
7. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, bez względu na płeć oraz wiek. Osoby poniżej 16 roku życia. muszą być pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
9. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania dogtrekkingu.
11. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi
12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
14.OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.
15. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy dogtrekkingu podczas ogniska oraz szczególną troskę o środowisko naturalne.
16. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza może zostać przełożona, o czym poinformujemy zainteresowanych.
17. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

inf. Dogtrekking Kołobrzeg