Białogardzki Budżet Obywatelski

Białogardzki Budżet Obywatelski

200 tys. zł – tyle wynosi pula pierwszego w naszym mieście obywatelskiego budżetu. Projekty zgłaszają pełnoletni mieszkańcy Białogardu. Rusza procedura. Burmistrz Białogardu ogłasza nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
Formularz z propozycją projektu należy złożyć do 16 kwietnia 2018 r.:

1) listownie na adres: Urząd Miasta Białogard, 78-200 Białogard, ul. 1 Maja 18, z adnotacją na kopercie „ Budżet Obywatelski”;
2) bezpośrednio w Urzędzie Miasta Białogard w Biurze Obsługi Interesanta, 78-200 Białogard, ul. 1 Maja 18;
3) elektronicznie na adres obywatelski@bialogard.info lub um.sekretariat@bialogard.info, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów;
4) elektronicznie na stronie internetowej www.obywatelski.bialogard.info
Regulamin Budżetu Obywatelskiego, wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: www.obywatelski.bialogard.info.
Druki formularza z załącznikami dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard.
Punkt konsultacyjny budżetu obywatelskiego:
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Urzędu Miasta Białogard
(Białogard, ul. 1 Maja 18), pokój 258.
Punkt konsultacyjny będzie funkcjonował od 15 lutego 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00.

inf., zdj. www.bialogard.info.pl