Podaruj swój 1 % lokalnym organizacjom

Podaruj swój 1 % lokalnym organizacjom

Sport, kultura, a może ekologia? Wybierz to, co jest dla Ciebie ważne i wesprzyj odpowiednią organizację. Z roku na rok wzrasta w Polsce kwota pieniędzy otrzymywanych przez organizacje pożytku publicznego i liczba podatników decydujących się na ich przekazanie w ramach akcji 1%.
W województwie zachodniopomorskim zarejestrowanych jest blisko 300 organizacji uprawnionych do  otrzymywania 1% podatku. Ich działania w dużym stopniu dotyczą bezpośrednio lub pośrednio naszych rodzin, sąsiadów, znajomych. 1% można również przekazać na tzw. subkonta prowadzone przez organizacje pożytku publicznego w celu zbierania środków na leczenie lub rehabilitację osób indywidualnych.
Do przekazywania tego 1 procenta, szczególnie na rzecz organizacji działających na terenie Pomorza Zachodniego, zachęca także marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Lokalne organizacje często nie mają funduszy na promocję, a robią wspaniałe rzeczy, które wpływają na nasze życie. W akcji liczy się każda złotówka, każdy grosz!
Liczba podatników, którzy w rozliczeniu za 2016 r. zadeklarowali przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 13,6 mln, co stanowiło 50% ogólnej ich liczby. Łączna kwota z rozliczenia za 2016 r., którą przekazali na rzecz tych organizacji to ok. 660 mln zł. Z izby skarbowej za ten okres w Szczecinie przekazano kwotę blisko 25 mln zł.
Aktualny wykaz zachodniopomorskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do  otrzymywania 1% podatku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego: http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/1-organizacje-pozytku-publicznego/1-dla-zachodniopomorskich-opp

inf. Urząd Marszałkowski w Szczecinie