VII Bałtycki Festiwal Modelarski odbędzie się już w maju w Koszalinie

VII Bałtycki Festiwal Modelarski odbędzie się już w maju w Koszalinie

Termin: 26-27.05.2018

Miejsce: ul. Sportowa 19, Koszalin, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich

Cel festiwalu: popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Festiwal organizowany jest przez Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH „Perun”) przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a współfinansowany ze środków UM Koszalin. Partnerem Festiwalu jest Politechnika Koszalińska.

Zgłaszanie modeli:

 1. Przez stronę WWW: formularz rejestracyjny będzie dostępny od 01.03.2018.
 2. Osobiście w w dniu zawodów (26.05.2018) w biurze konkursu.

  KLASY FESTIWALOWE
  a. Modele plastikowe

  • Sa – Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
  • Sbt – Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
  • Sbo – Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
  • Sct – Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
  • Sco – Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
  • Sda – Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
  • Sdb – Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
  • Sdc – Samoloty i śmigłowce – skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
  • SM – samoloty wszystkie skale – młodzik
  • SC – samoloty cywilne wszystkie skale – senior/junior
  • Aa – Artyleria 1/35 – senior/junior
  • Ab – Artyleria 1/72 – senior/junior
  • Pga – Pojazdy gąsienicowe 1/35 – senior/junior
  • Pgb – Pojazdy gąsienicowe 1/72 – senior/junior
  • Pka – Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
  • Pkb – Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
  • Pmk – pojazdy kołowe 1/48 – senior/junior
  • Pmg – pojazdy gąsienicowe 1/48 – senior/junior
  • Pf – SF i fantazy – pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar – senior/junior
  • PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie – młodzik
  • Ps – Pojazdy szynowe – senior/junior
  • Pc – Pojazdy cywilne – senior/junior
  • Opa – Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
  • Opb – Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
  • Opc – Plastikowe okręty motorowe – skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
  • Opz – Plastikowe żaglowce – senior/junior
  • OM – Okręty, statki i żaglowce – młodzik
  • Fd – Figurki duże – powyżej 70mm, w tym popiersia i figurki konne – senior/junior
  • Fm – Figurki małe – poniżej 70mm – senior/junior
  • Fs – SF i fantasy – figurki i popiersia bez podziału na rozmiar – senior/junior
  • F-M – Figurki wszystkie skale – młodzik
  • D – Dioramy/winiety – senior/junior
  • B – Budowle – senior/junior

  b. Modele kartonowe

  • Skt1 – Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
  • Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
  • Sk2 – Śmigłowce kartonowe – senior/junior
  • SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
  • Pck – Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
  • Pwk – Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
  • PSk – Pojazdy szynowe kartonowe – senior/junior
  • Okm – Okręty motorowe karton – senior/junior
  • Okz – Żaglowce kartonowe – senior/junior
  • Fk – Figurki kartonowe – senior/junior
  • BK – Budowle karton – senior/junior
  • WSk – wszystko inne karton – senior/junior

  c. Modele różne (karton i plastik)
  KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
  KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
  KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
  KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
  FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach – senior/junior/młodzik

  Klasy Kolekcje – za kolekcje uznaje się min. 3 modele połączone tematycznie. Komisja przy ocenie kolekcji będzie brała również pod uwagę spójność tematyczną kolekcji. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.
  Klasa festiwalowa zostanie rozegrana gdy na starcie staną co najmniej 3 modele (kolekcje) dwóch różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku klasa może zostać połączona (modele juniorów i seniorów) lub nierozegrana. Nie dotyczy to klas młodzików – zostają rozegrane niezależnie od ilości zawodników i modeli.
  W przypadku nie rozegrania klasy uczestnicy dostają dyplomy z wyróżnieniem bez medali.

  Grupy wiekowe:

  • MŁODZIK (M) – do 12 lat
  • JUNIOR (J) – od 12 lat do 18 lat
  • SENIOR (S) – powyżej 18 lat

  Klasy specjalne

  • 100 lat Polskiego Lotnictwa – wszystkie modele samolotów w polskich barwach, niezależnie od skali i kategorii wiekowej
  • 100 lat Polskiej Broni Przeciwlotniczej – wszystkie modele artylerii przeciwlotniczej w polskich barwach, niezależnie od skali i kategorii wiekowej

  Zgłoszenie do klasy specjalnej odbywać się będzie przez zaznaczeniu odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Dodatkowej oceny modeli dokona komisja składająca się z członków KPM i zaproszonych gości. Modele zostaną wyróżnione pucharami.

   

  II. REGULAMIN FESTIWALU

  1. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.
  2. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem.
  3. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.
  4. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli.
  5. Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu. Członkowie KPM mogą wystawić swoje modele na osobnej wystawie, nie podlegającej ocenie.
  6. W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona komisja sędziowska składająca się z członków Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
  7. W każdej kategorii festiwalowej, komisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oglądu i zwracając uwagę na: zgodność z oryginałem, jakość wykonania, samodzielne przeróbki i modyfikacje modelu.
  8. Nagrodzone modele zostaną uszeregowane  według oceny na miejscach 1-3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na uwagę zostanie im przydzielone wyróżnienie bez wskazywania zajętego miejsca.
  9. W przypadku klas, w których nie będą wystawione min. trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną one nagrodzone wyróżnieniem bez wskazywania zajętego miejsca.
  10. Wyniki pracy komisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
  11. W przypadku, gdy komisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) to komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy.
  12. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie (patrz pkt. 8).
  13. Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
  14. Członkami Komisji Sędziowskiej Festiwalu są członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
  15. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
  16. Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego Wojciech Sokołowski.
  17. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.

  III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

  1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy.
  2. Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów.
  3. Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
  4. Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
  5. Zgłoszenia modeli do Festiwalu i Konkursu prosimy dokonywać poprzez wskazaną do dnia 25.05.2017 stronę WWW lub w dniu konkursu przez wypisanie karty startowej.
  6. W przypadku zgłoszeń juniorskich prosimy o podanie wieku uczestnika aby była możliwość wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna. Zarejestrowanie modelu i wzięcie udziału w konkursie lub festiwalu oznacza akceptację postanowień regulaminowych.
  7. Praca komisji sędziowskich zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.
  8. Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
  9. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski – mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115.

  IV. Nagrody i Puchary

  1. Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego „Pod But” za najlepszy model Festiwalu
  2. Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach – nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
  3. Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach – nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego

  VI. Harmonogram Festiwalu

  Sobota 26.05.2018

  • 9:00 – 14:00 – Przyjmowanie modeli
  • 15:00 – 17:00 – Ocena modeli przez komisje sędziowskie
  • 15:00 – 20:00 – Wycieczka dla uczestników konkursu
  • 20:00 – Spotkanie integracyjne – Minibrowar Kowal

  Niedziela 27.05.2018

  • 9:00 – 14:00 – Wystawa pokonkursowa
  • 13:30 – Ceremonia zakończenia zawodów

inf., zdj. Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH „Perun”)