Marszałek przyznał środki na rozwój zachodniopomorskiego sportu. Najwięcej funduszy dla dzieci i młodzieży.  

Marszałek przyznał środki na rozwój zachodniopomorskiego sportu. Najwięcej funduszy dla dzieci i młodzieży.  

Prawie 2,7 mln zł trafi do jednych z największych wojewódzkich organizacji sportowych działających na Pomorzu Zachodnim. Ta one realizować będą całoroczne zadania w zakresie rozwoju kultury fizycznej. Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, rozwój sportu szkolnego, wiejskiego, akademickiego oraz paraolimpijskiego, a także upowszechnianie idei olimpijskiej
w regionie – to przykłady dofinansowanych przedsięwzięć. To jednak nie koniec tegorocznego wsparcia dla zachodniopomorskich klubów i sportowców.

 Fundusze przydzielono 7 regionalnym stowarzyszeniom sportowym. Było to możliwe, bowiem w wyniku rozstrzygniętego na początku 2017 roku otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na Pomorzu Zachodnim, organizację podpisały z Marszałkiem Województwa 3-letnie umowy, Porozumienia obowiązują do końca 2019 roku. To właśnie na ich postawie realizowane są całoroczne zadania, których adresatami są sportowcy, związki sportowe i kluby w całym regionie. Środki, których wysokość na 2018 rok ustalił Urząd Marszałkowski, trafią docelowo do zawodniczek i zawodników głównie reprezentujących kadry wojewódzkie.

Nie ma sukcesów bez silnej kadry zawodniczej, dobrej myśli szkoleniowej i nowoczesnej bazy. Przyznane fundusze mają ułatwiać m.in. rozwój młodych talentów, usprawniać organizację cyklów szkoleniowych oraz gwarantować przygotowanie do ogólnopolskich i światowych imprez na odpowiednim poziomie. To nie jedyne działanie związane z pakietem wsparcia na rzecz kultury fizycznej zaplanowane w 2018 roku.
W kolejce czeka już pomoc dla lokalnych samorządów na modernizację bazy sportowej
– podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Podział funduszy na 2018 rok wygląda następująco:

1/ Zachodniopomorska Federacja Sportu„Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży i promocja sportu w regionie w latach 2017-2019” 1 755 000 zł,

2/ Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy – „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w s[orcie szkolnym w latach 2017-2019”317 000 zł,

3/ Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2017-2019” – 323 000 zł,

5/ Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa„Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2017-2019” 150 000 zł,

6/ Zachodniopomorska Rada Olimpijska – „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2017-2019”33 000 zł,

7/ Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin„Rozwój sportu paraolimpijskiego – Sport sposobem
na samodzielność i aktywizację osób niepełnosprawnych w latach 2017-2019”
38 500 zł,

8/ Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” Koszalin – „Rozwój sportu paraolimpijskiego
w województwie zachodniopomorskich w latach 2017-2019”
30 500 zł.

Działania tego typu wspierane są finansowo przez Urząd Marszałkowski już od ponad dekady.

Cieszą nas sukcesy zachodniopomorskich sportowców, z którymi spotykamy się m.in. podczas Sportowego Podsumowania Roku. Tym razem na całoroczne zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczyliśmy więcej funduszy. Liczymy, że właśnie to wsparcie pozwoli zawodniczkom i zawodnikom z Pomorza Zachodniego sięgać po laury z najcenniejszego kruszcu – przyznaje członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko.

To nie koniec przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej, na które Marszałek Województwa przyzna
w bieżącym roku swoje fundusze. Niebawem poznamy listę kolejnych klubów i stowarzyszeń, które otrzymają środki na organizację w regionie imprez sportowych np. o randze międzynarodowej
czy ogólnopolskiej bądź wdrożą program „Zachodniopomorski Talent 2018”. Do podziału jest odpowiednio 155 000 zł i 140 000 zł. Ponadto w budżecie regionu zarezerwowano 1 350 000 zł na modernizację obiektów sportowych, 143 000 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe w 2017 roku, 157 000 tys. zł
na stypendia dla najbardziej uzdolnionych zawodniczek i zawodników, a także środki na wsparcie rzeczowe
na przeprowadzenie na Pomorzu Zachodnim różnych wydarzeń. W sumie Urząd Marszałkowski przeznaczy w 2018 roku na sport i kulturę fizyczną ponad 4,8 mln zł.

inf.: Urząd Marszałkowski