Centrum sportowo – rekreacyjne powstanie w Strzekęcinie

Centrum sportowo – rekreacyjne powstanie w Strzekęcinie

07.01.2018r
Eurofundusze wędrują do Świeszyna. Gmina stworzy nowe miejsce sportowo-rekreacyjne.

Gmina Świeszyno kontynuuje inwestycje z unijnym wsparciem. Po projekcie turystycznego szklaku kajakowego śladem elektrowni wodnych, tym razem lokalny samorząd stworzy centrum sportowo-rekreacyjne. Baza powstanie w Strzekęcinie. Część kosztów pokryje Urząd Marszałkowski w ramach RPO WZ 2014-2020. Fundusze zagwarantuje umowa, którą podpiszą w środę, 3 stycznia 2018 roku w Świeszynie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i wójt Ewa Korczak.

To pierwsze porozumienie uwzględniające unijne wsparcie, które zostanie parafowane w 2018 roku. Do Świeszyna trafi prawie 3,5 mln zł. Całość inwestycji Gmina oszacowała na ponad 6 mln zł.

Nowe centrum rekreacyjno-sportowe powstanie w Strzekęcinie. Zakres robót jest bardzo szeroki. Obejmuje modernizację płyty boiska głównego, montaż systemu nawadniania, budowę trybun i boksów dla sportowców, wykonanie piłkochwytów czy tablicy wyników. Zaplanowano również ogrodzenie obiektu, postawienie elementów małej architektury, przebudowę parkingu, doświetlenie terenu, założenie monitoringu i nagłośnienia. Na tym jednak nie koniec inwestycji. Dodatkowo bowiem wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne do różnych dyscyplin sportowych wraz z jego pełnym wyposażeniem.

Prace potrwają do końca października 2018 roku. Zadanie wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.
(zdjęcie poglądowe)

inf. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego