Na Pomorzu Zachodnim powstanie nowe muzeum

Na Pomorzu Zachodnim powstanie nowe muzeum

28.12.2017
Nowe muzeum powstanie w Drawsku Pomorskim. Ulokowane zostanie w XVII-wiecznym magazynie solnym, który czeka kompleksowa przebudowa. Dodatkowo zaplanowano zakup wyposażenia. Samorząd miejski na realizację inwestycji pozyskał unijną pomoc z Urzędu Marszałkowskiego. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpiszą w piątek, 29 grudnia 2017 roku w Drawsku Pomorskim członek Zarządu Województwa Ryszard MIcko i zastępca burmistrza Marek Tobiszewski.
Rewitalizacja przewiduje wykonanie nowych fundamentów i ścian parteru oraz poddasza, wymianę dachu, stropu, podłóg i posadzek. Remont przejdzie także stolarka okienna i drzwiowa. Dodatkowo na potrzeby Muzeum Regionalnego zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt. Koszt inwestycji wyniesie prawie 2,8 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże ze środków RPO WZ 2014-2020 ponad 2,3 mln zł. Prace potrwają do października 2018 roku.
Budynek magazynu solnego to jedno z najciekawszych miejsc w Drawsku Pomorskim. Powstał on ok. 1700 roku po wielkim pożarze miasta w 1696 roku. Obiekt charakteryzuje drewniana konstrukcja ryglowa wypełniona cegłą. Prawdopodobnie wzniesiono go na potrzeby istniejącej w XVII w. w Drawsku Pomorskim faktorii solnej.
Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”. Porozumienie obejmujące rewitalizację magazynu solnego w Drawsku Pomorskim to kolejna z pakietu umów, jakie władze samorządu województwa podpisują obecnie z beneficjentami w ramach tego właśnie działania. Listę dofinansowanych przedsięwzięć poznaliśmy w listopadzie 2017 roku. Wsparcie w wysokości ponad 40 mln zł pozwoli na renowację 22 zabytków na Pomorzu Zachodnim. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego otrzymało w sumie 11 parafii, 8 gminnych samorządów i 1 stowarzyszenie. Do kościołów trafi ponad 24 mln zł, zaś do pozostałych podmiotów blisko 18 mln zł.
(zdjęcie poglądowe)

inf. Pomorze Zachodnie