Zielona siłownia przy Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zielona siłownia przy Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Na boisku przy Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu powstała mała siłownia zewnętrzna. Zadanie pn.: „Poprawa stanu bazy sportowej poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu przy ul. Południowej 10a” zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Zadanie obejmowało zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, w skład której weszły:
– zestaw typu wioślarz i rower na pylonie podwójnym,
– zestaw typu wyciskanie siedząc i motyl na pylonie podwójnym,
– zestaw typu drążek/podciąg i poręcze równoległe na pylonie podwójnym,
– zestaw typu orbitrek i biegacz na pylonie podwójnym.
Siłownia zbudowana jest ze stalowych, bezobsługowych urządzeń sprawnościowych odpornych na warunki atmosferyczne i zniszczenie. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, wytworzenie nawyku systematycznego uprawiania sportu, a także promocja zdrowego stylu życia.

inf.,zdj. Powiat Wałecki