Wyniki Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Wyniki Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wyboru projektów z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok odbyły się od 24 października do 24 listopada 2017 roku. Wyboru projektów ogólnomiejskich oraz projektów dla osiedla Lechitów dokonali koszalinianie w formie głosowania, które odbyło  się w terminie od 10 do 24 listopada 2017 roku za pośrednictwem portalu www.budzetobywatelski.koszalin.pl oraz w 17 punktach na terenie Koszalina.

Projekty osiedlowe, ocenione pozytywnie, których łączna wartość dla osiedla przekraczała 50 tys. zł, mieszkańcy wybierali podczas spotkań osiedlowych.

W wyniku spotkań z mieszkańcami wybrano następujące projekty:

Osiedle Bukowe

 1. Sport i rekreacja w „Dolinie Dwóch Stawów”
 2. Bukowe CUP

Osiedle Lubiatowo

 1. Stojaki rowerowe Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Lubiatowskiej (na wysokości numeru 122) w Koszalinie
 2. Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ulicy Lubiatowskiej
 3. Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowej i ul. Truskawkowej

Osiedle Śródmieście

 1. Integracyjne Spotkanie z mieszkańcami „Poznajmy się”
 2. Rewitalizacja Podwórka przy ul. 1 Maja 1-3, Zwycięstwa 90-92, Słowackiego 2-4
 3. Kwieć się – miejski ogród – murale w centrum miasta

Podczas spotkania na osiedlu Lechitów mieszkańcy nie dokonali jednomyślnie wyboru projektów do realizacji w 2018 roku, dlatego, zgodnie z §10 pkt. 4 Regulaminu Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekty zostały przekazane pod głosowanie ogólnomiejskie. Wybrany został projekt:

 1. Plac zabaw „Dziecięca Stodoła”

Ponadto w części osiedli zgłoszone projekty nie przekraczały łącznej kwoty 50 tys. zł dla poszczególnych osiedli, a otrzymały ocenę pozytywną, dlatego zostały skierowane do realizacji w 2018 roku bez konieczności wyboru przez mieszkańców Koszalina. Do realizacji przekazano następujące projekty:

Osiedle Jedliny

 1. Siłownia po chmurką
 2. Czyste Osiedle

Osiedle Morskie

 1. Park na bunkrach

Osiedle Nowobramskie

 1. Oświetlenie „Ciemnej strony Morskiej”

Osiedle Na Skarpie

 1. Uporządkowanie terenu przy ulicy „Na Skarpie”, działka 98/34

Osiedle Rokosowo

 1. Radosne dzieciństwo na osiedlu Rokosowo – Hallera – budowa placu zabaw dla młodszych mieszkańców os. Hallera

Osiedle Raduszka

 1. Oświetlenie skrzyżowań ulic za pomocą ulicznych lamp solarnych

Osiedle Unii Europejskiej

 1. Osiedlowy park rekreacyjno – wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ulicy Włoskiej

Osiedle Tysiąclecia

 1. Remont i modernizacja podwórka Spółdzielcza 27,25 Niepodległości 2,4,6,8

Osiedle Wspólny Dom

 1. NAJPIĘKNIEJSZA ULICA – podniesienie walorów estetycznych ulicy S. Wyspiańskiego

Osiedle Jamno-Łabusz

 1. „Nowy Plac Zabaw dla dzieci w Jamnie”

Osiedle Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 1. Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 7c

Projekty ogólnomiejskie oraz projekty dla osiedla Lechitów wybrano w głosowaniu mieszkańców Koszalina. W głosowaniu łącznie oddano 8 346 ankiet konsultacyjnych. Drogą elektroniczną oddano 4 188 ankiet konsultacyjnych. Tradycyjnych ankiet konsultacyjnych oddano 4 158. Łącznie ważnych ankiet konsultacyjnych oddano 7 644, a nieważnych 702 (błędy formalne, błędne numery PESEL, ankiety oddane wielokrotnie, głosy oddane spoza Koszalina, błędne ankiety papierowe – jednostronicowe).

Mieszkańcy wybrali dwa projekty ogólnomiejskie:

 1. System zrównoważonych rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu Single Track na Górze Chełmskiej.
 2. NIE nowotworom u dzieci z Koszalina

inf., zdj. UM Koszalin