Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk-Morska Odyseja”

Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk-Morska Odyseja Kołobrzeg
ul. M. Rodziewiczówny 1
78-100 Kołobrzeg