Kołobrzeskie Towarzystwo Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji „WYBRZEŻE”

Kołobrzeskie Towarzystwo Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji „WYBRZEŻE”
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg