Kołobrzeskie Stowarzyszenie Piłkarskie „Żaki 94”

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Piłkarskie „Żaki 94”
ul. Łopuskiego 36-38
78-100 Kołobrzeg