Klub Strzelecki Kołobrzeg

Klub Strzelecki Kołobrzeg
Strzelnica Sportowa w Kompleksie MOSiR
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg