Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży

Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży w Kołobrzegu
ul. ppor. E.Gierczak 26a/2
78-100 Kołobrzeg