Uczniowski Klub Sportowy Judo Club „Kryształ” SP3

Uczniowski Klub Sportowy Judo Club „Kryształ” SP3
ul. Jabłoniowa 23
75-950 Koszalin